استاد آواز، پای سرفه‌های جانبازان شیمیایی نشست/ بازدید شهرام ناظری از موزه صلح تهران