شبکه NBC: یک ناو جنگی آمریکا کشتی امدادی ایران را تعقیب می کند / کاخ سفید در حال بررسی گزینه نظامی است!