آلمان: همه طرف‌های درگیر در یمن به خشونت‌ها پایان دهند