سپرده 40 میلیونی برای دریافت تسهیلات 80 میلیونی مسکن