رهبر معظم انقلاب: خبرهایی دارم که دشمنان با همراهی برخی مسئولین سفیه منطقه خلیج فارس میخواهند جنگ‌ه