عکس/ میثاق پاسداری دانشگاه امام حسین(ع) با رهبر معظم انقلاب