«یورک نامه نو»، «چشم وچراغ بهار» و «پرند وپلاس» رونمایی شد