تخفیف 33 درصدی «سوخت» و 50 درصدی «عوارض بندری» برای ترانزیت بین‌المللی کالا از چابهار به افغانستان