مقام معظم رهبری: اجازه بازرسی از مراکز نظامی و صحبت بیگانگان با دانشمندان کشور را نمی‌دهم