کیومرث هاشمی با نایب رئیس کمیته بین‌المللی المپیک دیدار کرد