گلایه هایی از آموزش و پرورش در آستانه آغاز ثبت نام مدارس