دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه امام حسین(ع) با حضور رهبر انقلاب