روزانه 500 هزار نفر به میادین میوه و تره‌‌بار تهران مراجعه می‌کنند