خبر در حال تکمیل/ برگزاری مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه امام حسین (ع) در حضور فرمانده کل قوا