رسیدن به تعالی و پیشرفت نیازمند همت و تلاش است/ طلاب با برنامه‌ درس بخوانند