محکومیت یک شرکت نفتی رژیم صهیونیستی به پرداخت ۱.۱ میلیارد دلار به نفع ایران