آسمان تهران امروزکمی ابری/ پدیده گرد و خاک برای نواحی شرقی کشور