حضرت آیت الله مکارم شیرازی: جنایات یمن تابلوی بازگشت ...