ممنوعیت گوشی‌های هوشمند در مدارس موجب کسب نمرات بالاتر توسط دانش‌آموزان می‌شود