سند چشم انداز 10 ساله اداره تبلیغات اسلامی زنجان تدوین می‌شود