مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه امام حسین(ع) با حضور رهبر انقلاب برگزار شد