همایش سرحلقه‌های صالحین«طرح شهید بهنام محمدی» با حضور آیت الله جاودان