عکس/ ستاره‌های تراکتور و گسترش در فرودگاه/ احمدزاده و نریمان جهان در راه تیم‌ملی