طنين‌شعار«تراختور، تراختور»در مراسم‌استقبال از روحانی