دومین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی بدمینتون فردا آغاز می‌شود