صرفه‌جویی 0.7 درصدی سوخت با افزایش 2درصدی راندمان/ سقوط 80 درصدی سوخت گازوئیل