افخم: کشتی نجات ایرانی با هماهنگی سازمان ملل راهی ...