اختتامیه پنجمین جشنواره علامه حلی استان تهران برگزار می شود