فرمانده معظم کل قوا در مراسم میثاق پاسداری دانشگاه امام حسین(ع) حضور یافتند