مهاجری سرمربی سیاه‌جامگان باقی ماند/جشن مشهدی‌ها جمعه هفته آینده برگزار می‌شود