پرطرفدارترین صنایع ایران در میان سرمایه‌گذاران اروپایی‌