هفتمین نشست ستارگان محراب برگزار می‌شود/ تجلیل از شیخ مرتضی زاهد