کنگره بین‌المللی سلول‌های بنیادی در مشهد در حال برگزاری است