تقسیم بندی داعش در شهر الرمادی/ سه دلیل اصلی سقوط الرمادی/درخواست دولت از حشد الشعبی برای بازپس گیری