شرایط کار برای هنرمندان در نوشهر فراهم است/ نظارت بر کیفیت‌بخشی آثار تئاتر در سال جدید