معاون وزیر جهادکشاورزی: در سال گذشته 60 هزار تن گوشت قرمز وارد کشور شد