دره «فرغانه» در معرض تهدیدات جدید امنیتی قرار دارد/حضور داعش در آسیای مرکزی جدی است