نسخه PDF نخستین اطلاعیه روابط عمومی ستاد مرکزی بزرگداشت حضرت امام خمینی(س)