مدیر بازاریابی ناحیه آسیا سرگرمی‌ های سونی: E3 امسال دیوانه کننده خواهد بود