شرکت 12 کشور خارجی در همایش پژوهش‌های قرآنی/ تجلیل از آیت الله قرشی