150 اسپک بوبان در تمرین 150 دقیقه‌ای ملی‌پوشان/ محمودی و غلامی هم تمرین کردند