رئیس فدراسیون جهانی ووشو: قطعا با پیشنهاد برگزاری جام جهانی در ایران موافقت خواهیم کرد