سازمان حج: هزینه سفر به عتبات در ماه رمضان کاهش یافت