مشکل مالیاتی‌ام هنوز حل نشده/ با تمام قدرت به عربستان می‌رویم