پیش ثبت نام زائران عتبات حذف شد/اعزام همه متقاضیان