ساخت کوچک‌ترین شکاف‌دهنده پرتوی جهان برای پردازش اطلاعات با سرعت نور