واردات گوشت قرمز از برزیل است/ گوشت بوفالو هندی مصرف صنعتی دارد