رئیس فدراسیون جهانی ووشو: ایران میزبان مسابقات جهانی ساندا در سال 2016 خواهد بود