نمایشگاه عکس و پوستر «مسلمان کشی در یمن» در حوزه علمیه آیت الله بروجردی کرمانشاه