اقدام پسندیده ملی پوش تراکتورسازی و تجلیل از او+ عکس